آب اضافی خوزستان

خورنا اوایل خرداد ماه، سایت رسمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، خبری را روی خروجی خود گذارده که نکاتی قابل تأمل در آن می‌توان یافت. به گفته این سایت، قرار است بخشی از آب کارون برای مصارف شرب و کشاورزی به برخی استان‌ها از جمله اصفهان و یزد و کرمان انتقال یابد. به گزارش خورنا، علی اصغر قانع، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور در سفری به استان کرمان گفته است: شرایط حاکم بر آب استان به لحاظ محدودیت‌ها و همچنین نبود منابع آب سطحی، به گونه‌ای است که قطعاً در آینده با چالش آب… در ادامه بخوانید