آب آشامیدنی مردم آبادان

خورنا: مجری طرح آب رسانی آبادان گفت: با تکمیل خط آب رسانی ˈدیریفارمˈ و تامین آب مورد نیاز تصفیه خانه آب آبادان و مینوشهر از رودخانه ˈ بهمن شیرˈ، کیفیت آب آشامیدنی این دو شهر بهبود یافت. به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، ˈاحمد حسن زادهˈ دوشنبه دراین باره اظهار کرد: به علت تغییرات شدید EC (شوری) آب رودخانه اروند، طرح تامین آب مورد نیاز تصفیه خانه آب شیرین کن دیریفارم و مینوشهر از رودخانه بهمن شیر که EC بهتری نسبت به اروند دارد در دستور کار شرکت… در ادامه بخوانید