آب‌و‌فاضلاب

در جلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون؛

خورنا|احمدرضارستمی: در چهل و چهارمین جلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون که در مهمانسرای استانداری خوزستان برگزار شد، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: مدیریت تولید و در سطح بالاتر آن یعنی اداره سیستم جامعه و استان باید توسط شوراهای حاکمیتی صورت بگیرد و گرنه اگر قرار بر بخشی‌نگری و توجه هر کس به بخش خودش باشد، آنچه نتیجه…