آب‌و‌فاضلاب

خورنا|احمدرضارستمی: در چهل و چهارمین جلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون که در مهمانسرای استانداری خوزستان برگزار شد، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: مدیریت تولید و در سطح بالاتر آن یعنی اداره سیستم جامعه و استان باید توسط شوراهای حاکمیتی صورت بگیرد و گرنه اگر قرار بر بخشی‌نگری و توجه هر کس به بخش خودش باشد، آنچه نتیجه حاصل خواهد شد، پدید آمدن وضعیتی نامتوازن و پر هرج و مرج است، که هر کس قصورات و اشتباهات خود را به گردن دیگری می‌اندازد. وی با بیان اینکه پایه‌ اصلی تشکیل کارگروه شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون براساس کارهای فرابخشی… در ادامه بخوانید