آب‌و‌برق‌خوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان؛

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای کشاورزی استان محمد قاسمی‌نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سطح زیر کشت انواع محصولات کشاورزی استان خوزستان در سال زارعی ۹۵-۹۶ بالغ بر ۸۵۰ هزار هکتار بود که در بحث گندم، تولید نهایی استان چیزی در حدود یک میلیون و ۸۱۰ هزار تن است و با وجود این میزان تولید همچنان در رتبه اول کشور قرار داریم. وی بهره‌وری آب را یکی از دغدغه‌های مشترک جهاد کشاورزی و وزارت نیرو دانست و افزود: در خوزستان ارتقاء بهروری آب از سال ۹۱ تا ۹۵ کاملا انطباق دارد بر بهره‌وری که در سطح ملی… در ادامه بخوانید