آب‌های سطحی

خورنا: شهردار آبادان گفت: بر اساس مطالعات مشاور طرح اجرای پروژه عظیم دفع آب‌های سطحی آبادان به اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان نیاز دارد. محمودرضا شیرازی صبح امروز در بازدید از مناطق آسیب دیده در سیل اخیر با اشاره به آبگرفتگی‌های اخیر در برخی مناطق اظهار کرد: شهر آبادان به صورت جزیره است و سطح آب‌های زیرزمینی در این…