آب‌تنی در فصل تابستان

37
خورنا: آب‌تنی در فصل تابستان در رودخانه‌ بار دیگر خانواده‌ای را داغدار کرد. سعیدعبدالخانی جوان شوشی که برای شنا به رودخانه کرخه زده بود…