آبگرفتگی حمیدیه

خورنا: فرماندار حمیدیه خواستار آمادگی دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برای پیشگیری از آبگرفتگی‌ها شد. سعید فیوضی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در حمیدیه اظهار کرد: در چند روز گذشته با آغاز بارش‌ها در استان خوزستان، جلسات مکرری برای پیشگیری از سیل و آبگرفتگی در این شهرستان تازه تاسیس صورت گرفته است. وی اضافه کرد:…