آبهای کشور

خورنا: معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: استان خوزستان رتبه اول آب های کشور را داراست. به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی در کنگره علوم خاک ایران که صبح امروز با حضور متخصصان داخلی و بین المللی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد عنوان کرد: استان خوزستان 3.8 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کلاس های…