آبماهیک

به گزارش پایگاه خبری خورنا  نماینده روستاییان آبماهیک گفت: بیش از ۳۳ ماه است که روستاییان در سخت ترین شرایط و بدون هیچ گونه امکاناتی در روستاهای آبماهیک زندگی می کنند. ‘علی یوسفی’دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این مدت تمامی امکانات رفاهی روستاییان مانند آب و برق قطع شده، و مراکز آموزشی و بهداشتی روستاییان نیز به…
خورنا علی یوسفی’شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: این جوان (مراد محمدی) که درگذشته از ساکنان روستای گلزاری آبماهیک بوده و به شغل ماهی گیری مشغول بود روز پنج شنبه برای ماهی گیری به دریاچه سد گتوند رفته بود که به دلایلی در دریاچه این سد غرق می شود. وی بیان کرد: برخی افراد محلی مدعی هستند باز شدن دریچه…