آبفا هندیجان

خورنا: آب مدارس شهرستان هندیجان توسط اداره آبفا این شهرستان قطع شد. به گزارش خبرنگار خورنا از هندیجان، اداره آبفای هندیجان در حالی اقدام به این کار نموده که  مدارس شهرستان  بعلت عدم دریافت سرانه  در طول یکساله گذشته فقط در شهریور ماه مبلغ اندکی بابت هزینه باز گشایی دریافت نموده و قادر به پرداخت  بدهی  آب و برق خود نمیباشند. با توجه به دولتی بودن این مدارس، مدیران حق دریافت هیچگونه وجهی از مردم را ندارند و فرمانداری شهرستان به عنوان عالی ترین نماینده دولت در هندیجان باید جلوی اینگونه برخوردهای… در ادامه بخوانید