آبفا ماهشهر

خورنا: مدیر اداره آبفای ماهشهر از افزایش ظرفیت و بهبود در تعادل شبکه توزیع آبرسانی این شهرستان خبر داد. به گزارش خورنا، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، محمدحسین شیرانی اظهار کرد: گروه تعمیرات و نگهداری آبفا ماهشهر موفق شد، شش عدد پمپ از رده خارج در این شهرستان را به…