آبفا شادگان

37
خورنا: مدیر آبفا شادگان گفت: خطوط شبکه فاضلاب این شهرستان با کمک بخش خصوصی لایروبی می شود. ˈمرتضی رنجبرˈ شنبه دراین باره اظهار کرد: در این عملیات مجموع شبکه فاضلاب شادگان به…