آبفا شادگان

خورنا: مدیر آبفا شادگان گفت: خطوط شبکه فاضلاب این شهرستان با کمک بخش خصوصی لایروبی می شود. ˈمرتضی رنجبرˈ شنبه دراین باره اظهار کرد: در این عملیات مجموع شبکه فاضلاب شادگان به طول 80 کیلومتر توسط بخش خصوصی در قالب گروه های چند نفره و به صورت دستی شست و شو و…