آبفا خوزستان

37
خونا: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان، بهره برداری از 48 واحد مسکونی مهر کارکنان آبفا در شمال خوزستان را خبر داد. به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: با حضور معاون برنامه ریزی استاندار،…
37
خورنا: مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از اجرای 800 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در مناطق مختلف این استان خبر داد. به نقل از روابط عمومی آبفای استان خوزستان، محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: از زمان آغاز کلنگ زنی اجرای شبکه فاضلاب در…