آبفای‌اهواز

خورنا- همایون یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون شامگاه یکشنبه به همراه تعدادی از مسئولان آبفا و برق این شهر از منطقه کوی فرهنگیان یک و دو بازدید و اهالی منطقه هم از نزدیک مشکلات خود را بیان کردند. ورودی منطقه کوی فرهنگیان خود گواهی بر خدمات رسانی ضعیف به منطقه بود؛ سنگ فرشی برای ورود به یکی از خیابان های اصلی منطقه پر از چاله، زباله های پخش شده روی زمین و در نهایت بساط های بسیار دستفروشان همه بر این ضعف خدمات رسانی ها صحه گذاشته و باعث زشت شدن چهره منطقه می شد. یکی از عجیب… در ادامه بخوانید