آبرسانی

در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز؛

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، رضا نجاتی فرماندار شوش اظهار کرد: بحث عدالت و استفاده مساوی از آب به عنوان یک اصل برای ما پذیرفته شده و…

در جلسه شورای آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز؛

خورنا|احمدرضارستمی: دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جلسه شورای آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، گفت: طی بازدیدی که روز جمعه از روستاهای مناطق الهایی، قلعه سحر، مراونه و الباجی داشتیم، در آنجا…

در جلسه شورای آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز؛

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز که در محل مهمانسرای شهید رجائی استانداری خوزستان برگزار شد، جواد کاظمی نسب الباجی، نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای…

در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان:

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان، علی‌عسگر ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان اظهار کرد: سال گذشته با یک کار تیمی خوبی که بین مجمع نمایندگان استان‌ خوزستان‌، شخص استاندار و رئیس برنامه…