آبرسانی دزفول

خورنا: رئیس اداره آب روستایی دزفول از اجرای پروژه‌های آبرسانی به 100 روستای شهرستان دزفول خبر داد. محمدرضا رحیمی‌مهر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: پروژه‌های زیادی برای تامین آب روستاها از جمله توسعه و تجهیز آب روستاهای این شهرستان درحال اجرا است که با اجرای آن‌ها 100 روستای دزفول آبدار می‌شوند. رحیمی‌مهر در این باره خاطرنشان کرد:  توسعه و تجهیز آب روستاها شامل توسعه شبکه‌های روستایی‌، بهداشتی کردن آب شرب، تاسیسات آب و تعمیرات  شبکه‌ها و تعمیرات است. رئیس اداره آب روستایی دزفول تصریح کرد: 4 میلیارد… در ادامه بخوانید