آبرسانی به روستاهای شوشتر

خورنا: رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شوشتر از تامین آب حیات در 12 روستا در شوشتر خبر داد و گفت: آب حیات در 12 روستا حاشیه رودخانه گرگر این شهرستان تامین شده است. سیاوش مددی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: برای ساماندهی استفاده کننده آب حیات روستائیان 12 روستا در حاشیه رودخانه گرگر تامین آب شده است. رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شوشتر تصریح کرد: پروژه تامین آب روستای شطیط در فاز اول حاشیه رودخانه گرگر تا کنون 12 روستا را تامین آب کرده است. در ادامه بخوانید