آبرسانی بدون وقفه به بیش از 2 میلیون نفر در 57 شهر استان

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان از آبرسانی بدون وقفه به بیش از 2 میلیون نفر در 57 شهر استان خبر داد. محمد علی صنیعی‌نژاد با بیان اینکه 100 درصد جمعیت تحت پوشش آبفای استان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردارند، اظهار کرد: با وجود کاهش ذخایر آبی در فصل تابستان در حال حاضر آبرسانی به 2 میلیون و 140…