آبرسانی‌به‌چذابه

خورنا-احمدرضارستمی: در پایان جلسه ستاد اربعین استان قدرت الله دهقان معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در خصوص آخرین مباحث و جمع‌بندی‌های ارائه شده در این جلسه به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز ستاد اربعین، ابتدا دو کمیته زیرساخت و اسکان زائرین گزارشات خود را بیان داشتند و همچنین مشاور طرح جامع شلمچه توضیحاتی نیز در مورد این طرح ارائه کرد و سپس اعضای ستاد اربعین هم در این زمینه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در نهایت یک جمع ‌بندی نهایی به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر کمیته‌ها… در ادامه بخوانید