آبان

خورنا: چهارمین یارانه دولت یازدهم از بامداد چهارشنبه برای سرپرستان خانوار قابل برداشت خواهد بود. یارانه نقدی خانوارها امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. سی و سومین مرحله از پرداخت نقدی یارانه‌ها ساعت 24 امشب 21 آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. چهارمین یارانه دولت یازدهم از بامداد چهارشنبه برای سرپرستان خانوار قابل برداشت خواهد بود. طبق اعلام قبلی…