، سید علی فاضلی فرزند سید حمید .

خورنا: در اقدامی انسان دوستانه خانواده شاووری اعضای بدن نوجوان خود را به دو فرد نیازمند پیوند اهدا کردند. رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانواده سید علی فاضلی دانش آموز فوت شده مجتمع فرهیختگان منطقه شاوور با اهداء اعضاء فرزندشان، جان تازه به دو بیمار بخشیدند. عبدالزهرا تیماس افزود: مرحوم علی فاضلی، دانش آموز پایه اول دبیرستان فارابی بود که در حادثه رانندگی و بر اثر ضربه مغزی دچار مرگ مغزی شد. وی همچنین یادآور شد: خانواده این نوجوان کلیه، قلب و کبد فرزند خود به دو بیمار اهدا… در ادامه بخوانید