، رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز