ˈ غلامعلی جوهر قلی

خورنا: نخستین مسابقه جراحی کلیه موش روز شنبه در دبیرستان عصاریان دزفول برگزار شد. دبیر زیست شناسی دبیرستان عصاریان دزفول در حاشیه برگزاری این مسابقه به خبرنگار ایرنا گفت:نخستین مسابقه جراحی موش وخروج کلیه با حضور هفت تیم از دانش آموزان دبیرستان عصاریان و یک نفر از دبیرستان تیزهوشان دزفول برگزار و به تیم برتر جوایزی اهدا شد. ˈ غلامعلی جوهر قلیˈ افزود:با برگزاری این مسابقه برای نخستین بار در استان خوزستان زمینه برای قوی کردن کار گروهی دانش آموزان فراهم می شود و دانش آموزان برای مسابقات نادکاپ که با حضور دانش آموزان کلیه استان های کشور… در ادامه بخوانید