ˈ عزیز اله شهبازی

خورنا: سرپرست فرمانداری آبادان نفش رسانه ها را در تنویر افکار عمومی موثر دانست و گفت: رسانه ها با انعکاس مشکلات مردم می توانند به حوزه تصمیم گیران در بخش های دولتی کمک کنند. ˈ عزیز اله شهبازی ˈ روز چهارشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خوزستان و پرسنل نمایندگی دفتر آبادان با وی در محل فرمانداری ویژه آبادان افزود: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی، حلقه واسط مسوولان با مردم هستند و کمک آنان می تواند به ما برای حل به هنگام مشکلات مردم موثر باشد. وی تعامل شفاف با رسانه ها را یکی… در ادامه بخوانید