ˈ دامون رزمجویی

خورنا: رییس مرکز رشد و واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از تمدید مهلت فراخوان نخستین جشنواره منطقه ای ایده تا عمل این مرکز خبر داد. ˈ دامون رزمجویی ˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا هدف از برگزاری این جشنواره را شکوفایی خلاقیت و شناسایی استعدادهای جنوب خوزستان خواند و افزود:…