ˈکیخسرو چنگلواییˈ

37
خورنا: رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان ˈکیخسرو چنگلواییˈاز برداشت 30هزار تن محصول بامیه از کشتزارهای استان در سال زراعی جاری خبر داد. ˈکیخسرو چنگلواییˈ افزود: این میزان تولید از سطح دو هزار…