ˈمحمدعلی باغستانی

خورنا: معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفاظت نباتات کشور به منظور آشنایی با فعالیت های جاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، توانمندی ها و ظرفیت های آن از این مجتمع بندری دیدن کرد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، ˈمحمدعلی باغستانیˈ در این بازدید در جریان نحوه عملیات…