ˈلفته منصوریˈ

خورنا:مدیر کل کتابخانه های استان خوزستان گفت: سرانه کتاب در شهرستان اندیمشک نسبت به متوسط استانی بالاتر است.  ˈلفته منصوریˈ روز پنجشنبه افزود:در اندیمشک به ازای هر صد نفر 65 جلد کتاب وجود دارد در حالی که در استان به ازای هر صد نفر، 51 جلد کتاب موجود است که نشاندهنده…
خورنا: مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان گفت:هشت هزار جلد کتاب، فروردین امسال به کتابخانه های عمومی استان خوزستان اضافه شد. ˈلفته منصوریˈ اظهار داشت: با توجه به نام گذاری سال جدید به نام ˈاقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیˈ توسط مقام معظم رهبری و تاکید رهبری بر…