ˈفریدون کاظمیˈ

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک آقای مهندس فریدون کاظمی رئیس مرکزبهداشت شهرستان اندیمشک افزود : براساس مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اولین کارگاه برنامه عملیاتی توسط مرکزبهداشت اندیمشک برگزار گردید. مهندس کاظمی افزود:دراین گارگاه اهداف برنامه های بهداشتی ، سیاست ها و اولویت های سلامت شهرستان در سال 93 مطرح و درکارگاه برنامه…
خورنا: رییس مرکز بهداشت اندیمشک از اجرای طرح آهن یاری در مدارس دخترانه این شهرستان خبر داد. ˈفریدون کاظمیˈ روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در دبیرستانهای دخترانه مناطق شهری و روستایی اندیمشک اجرا شده است. وی افزود:در این طرح بیش از 78 هزار قرص آهن بین بیش از پنج هزار دانش آموز توزیع شد. کاظمی با…