ˈفریدون کاظمیˈ

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک آقای مهندس فریدون کاظمی رئیس مرکزبهداشت شهرستان اندیمشک افزود : براساس مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اولین کارگاه برنامه عملیاتی توسط مرکزبهداشت اندیمشک برگزار گردید. مهندس کاظمی افزود:دراین…
37
خورنا: رییس مرکز بهداشت اندیمشک از اجرای طرح آهن یاری در مدارس دخترانه این شهرستان خبر داد. ˈفریدون کاظمیˈ روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در دبیرستانهای دخترانه مناطق شهری و روستایی اندیمشک اجرا شده…