ˈعلی اکبر باورسادˈ

37
خورنا: مدیر جهاد کشاورزی امیدیه گفت: با شروع عملیات برداشت کلزا از سطح 130هکتار مزارع این شهرستان کار برداشت کلزا در استان خوزستان اغاز شد. ˈعلی اکبر باورسادˈ مدیر جهاد کشاورزی امیدیه افزود:…