ˈعلیرضا غلامپورˈ

خورنا: معاون مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با شیب ملایمی در دو روز آینده و با ورود موجی از اواسط هفته به داخل کشور، هوای استان از روز سه شنبه گرمتر می شود. ˈعلیرضا غلامپورˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی وضعیت سینوپتیکی نقشه های هواشناسی کماکان استقرار سامانه پرفشار شمالی روی استان وحاکم بودن امواج پایدار در لایه میانی جو را نشان می دهد. وی گفت: برای 24 ساعت آینده آسمان خوزستان صاف تا قسمتی ابری بعضاˈ با افزایش ابر همراه با مه رقیق و پاره ای از اوقات با غبار محلی و… در ادامه بخوانید