ˈعلیرضا غلامپورˈ

خورنا: معاون مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با شیب ملایمی در دو روز آینده و با ورود موجی از اواسط هفته به داخل کشور، هوای استان از روز سه شنبه گرمتر می شود. ˈعلیرضا غلامپورˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی وضعیت سینوپتیکی نقشه های هواشناسی کماکان استقرار سامانه پرفشار شمالی روی استان…