ˈعبدالعزیز فدعمیˈ

37
خورنا: فرماندار اهواز از تشکیل شش کمیته برای استقبال از مهمانان نوروزی در اهواز مرکز استان خوزستان خبرداد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی فرمانداری اهواز،ˈعبدالعزیز فدعمیˈ سه شنبه بااعلام این خبر افزود: امید است امسال با…