ˈعبدالرضا احسانی نیا

خورنا: فرماندار ویژه دزفول گفت: در ادامه تجلیل از چهره های ماندگار این شهرستان ، سه چهره ماندگار دزفول روز پنجشنبه 22 اسفند ماه معرفی و مورد تجلیل قرار می گیرند. ˈعبدالرضا احسانی نیا ˈ روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در آیینی که به منظور تجلیل از سه چهره ماندگار شهرستان دزفول برگزار می شود از حبیب نقاش از نقاشان بنام ،عبدالمجید عروه از بزرگان معماری و حاج ملک جراح از طبیبان سنتی دزفول تجلیل به عمل خواهد آمد. وی اظهار داشت:این آیین به منظور تجلیل از این چهره های ماندگار ، شناخت و… در ادامه بخوانید