ˈعبدالرضا احسانی نیاˈ

خورنا: در آستانه عید نوروز آیین نمادین پاکسازی و نظافت عمومی شهر دزفول صبح شنبه با حضور مسوولان محلی در بوستان دولت این شهر برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، فرماندار ویژه دزفول در این آیین در سخنانی با ذکر حدیثی از امام رضا (ع) در خصوص نظافت و پاکیزگی بر مشارکت مردم در پاکسازی شهر و محل زندگی در تمام طول سال تاکید کرد. ˈعبدالرضا احسانی نیاˈ افزود:در آستانه عید نوروز مردم دزفول و نیز دستگاههای خدماتی با پاکسازی و زیباسازی منظر عمومی شهر ، زمینه استقبال از مسافران نوروزی را فراهم کنند. شهردار دزفول نیز از آغاز… در ادامه بخوانید