ˈعباس پاپی زادهˈ

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات و موانع سد راه تولید و سرمایه گذاری در دزفول پیگیری و رفع می شود. ˈعباس پاپی زادهˈ روزدوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:با توجه به اینکه در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و تعداد زیادی از جوانان دزفول از بیکاری رنج می برند…