ˈسیدمحمدعلی قاضی دزفولیˈ

خورنا: امام جمعه دزفول از سنت حسنه اعتکاف به عنوان یکی از مولفه های مهم در سالم سازی فضای سیاسی کشور نام برد و گفت: اعتکاف باعث رشد شخصیت فردی و تعالی و پیشرفت اجتماعی می شود. ˈسیدمحمدعلی قاضی دزفولیˈ در خطبه های این هفته نماز جمعه دزفول در مصلای امام علی…