ˈسیدعبدالهادی عبایی

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی برای تامین اعتبار برخورداری 26هزار نفر از روستاییان این شهرستان به راه دسترسی مطمئن و ایمن قول مساعد داد. ˈسیدعبدالهادی عباییˈ روزیکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرناافزود: ˈسیدحسین میرشفیعˈ در سفری که پنجشنبه گذشته به بهبهان داشت از محورهای روستایی دو دانگه – حیات آباد، آبنمای تیله کوه و سه کنار، امامزاده عبدالله، محور گاو کده، کره سیاه و پل ماهی دیدن کرد. وی افزود: با بررسی ضرورت ها و مشکلاتی که این محورها داشتند معاون وزیر برای رفع کمبودهای موجود قول مساعد داد. محورهای… در ادامه بخوانید