ˈسیدراضی نوریˈ

خورنا: شهرداری شوش قطعه زمینی به مسابحت سه هزار متر مربع برای احداث کتابخانه مرکزی شوش اهدا کرد. نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شوش که در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره به پتانسیل موجود در منطقه احداث کتابخانه مرکزی و استاندارد و مجهز را جزء نیاز های به حق مردم شهرستان شوش عنوان کرد. ˈسیدراضی نوریˈ توسعه و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه را مهم ارزیابی و آن را در ارتقاء فرهنگ عمومی مردم بسیار مفید و مثبت دانست و بر… در ادامه بخوانید