ˈسیدحبیب پژوهیده

37
خورنا: با وجود گذشت چند سال از وعده مسوولان شهرستان دزفول برای اهدای زمین به خبرنگاران ، این وعده همچنان محقق نشده است. نایب رییس انجمن مطبوعات شهرستان دزفول روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار…