ˈرحمن قلاوندˈ

37
خورنا: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و مهارت آموزی تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و کانون کارآفرینان استان خوزستان منعقد شد. ˈرحمن قلاوندˈ روزشنبه در…