ˈرحمن قلاوندˈ

خورنا: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و مهارت آموزی تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و کانون کارآفرینان استان خوزستان منعقد شد. ˈرحمن قلاوندˈ روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهداف این تفاهمنامه افزود: بهبود فضای کسب و کار و اشتغال پایدار و بسترسازی برای رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت‏ها و پتانسیل های طرفین و تعامل با شخصیت های حقوقی و حقیقی دولتی و غیردولتی و شبه دولتی به منظور حمایت از مهارت آموزان مراکز فنی و حرفه ای کارآفرینان… در ادامه بخوانید