ˈدکتر رضا حافظی

خورنا: رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور از فعالیت و مشارکت 500هزار خیر مدرسه ساز در امر ساخت و تجهیز مدارس مورد نیاز در ایران خبر داد.  ˈدکتر رضا حافظی ˈچهارشنبه در آیین جشنواره خیرین مدرسه سازعشایر در سالن طلاییه اهواز گفت: یکهزار خیر ایرانی نیز در خارج از کشور فعال هستند و این ظرفیت بالای نیک اندیشی در مجموع پس از 16 سال فعالیت مفتخر است که به دو نوبته و یک نوبته کردن مدارسی که قبلا سه و چهارنوبته بودند مشارکت فعال… در ادامه بخوانید