ˈحمیدرضا گودرزی

خورنا – فرماندار اندیمشک با اشاره به برگزاری نشست های شورای تامین با هدف برگزاری انتخابات سالم و پرشور و تامین امنیت انتخابات اظهار کرد:همه نامزدها باید پایبند به قانون باشند و از راه اندازی ستاد و کاروان تبلیغاتی قبل از زمان قانونی تبلیغات خودداری نمایند. وی در بخش دیگری با اشاره به برخی مطالب سایت های محلی گفت:در برخی…
خورنا: سرپرست فرمانداری اندیمشک از برگزاری مانور بهداشت عمومی با مشارکت شش کارگروه تخصصی در اوایل اسفند ماه خبر داد. به گزارش روز یک شنبه خبرنگار ایرنا ˈحمیدرضا گودرزیˈ در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری افزود:سلامت و توجه به بهداشت عمومی و ارتقای سطح کمی و کیفی شاخص های بهداشت و سلامت جامعه نیازمند…