ˈحسین ابن قاسمˈ

ˈحسین ابن قاسمˈ؛

خورنا: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: برای نتیجه گرفتن دربازی برگشت مقابل تیم فوتبال السد قطر نیاز به دو بازیکن ملی پوش خود بختیار رحمانی و سوشا مکانی داریم. ˈحسین ابن قاسمˈ افزود: به همین منظور تماسها و مکاتبات خود را با فدراسیون فوتبال برای در اختیار گرفتن این دو بازیکن…