ˈتحریف تاریخ واهانت به قوم بختیاری

خورنا: جمعی از بختیاریهای خوزستان امروز دوشنبه درحاشیه نمایشگاه صنایع دستی استانهای کشور دراهواز طورمار اعتراض آمیزی نسبت به پخش سریال سرزمین کهن ازشبکه سوم سیما امضا کردند. گزارش خبرنگارایرنا حاکی است با در دست داشتن پلاکاردهاو دست نوشته هایی نسبت به آنچه ˈتحریف تاریخ واهانت به قوم بختیاری و زیر سوال بردن روحیه آزادگی ومیهن پرستی این قومیت دراین سریال تلویزیونی نامیدند , اعتراض کرده اند. آنان خواهان عذرخواهی صدا و سیما و کارگردان این سریال ازقوم بختیاری شده اند. ˈافشار پرویزی بابادیˈ از ترتیب دهندگان این اجتماع اعتراض آمیز به خبرنگار ایرنا گفت: درسریال سرزمین کهن که… در ادامه بخوانید