ˈاسماعیل خوشنود

خورنا: مسوول بهداشت محیط شهرستان دزفول از کشف و ضبط یک ونیم تن شیره خرمای غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد. ˈاسماعیل خوشنود ˈ روز شنبه افزود: این محموله شیره خرما که مشکوک به فساد می باشد در بازرسی های بعمل آمده از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی دزفول توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت کشف و ضبط…