ˈاحمد مجیدیˈ مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

12
خورنا ˈامیر حمزه بزرگیˈ روز چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر جلوگیری از مصرف فاضلاب در برخی مصارف کشاورزی افزود:طبق بررسی انجام شده این اقدام موجب شیوع 21 نوع بیماری می شود. وی با بیان…