ˈاحمد مجیدیˈ مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

خورنا ˈامیر حمزه بزرگیˈ روز چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر جلوگیری از مصرف فاضلاب در برخی مصارف کشاورزی افزود:طبق بررسی انجام شده این اقدام موجب شیوع 21 نوع بیماری می شود. وی با بیان اینکه برای پاسداری از سلامت مردم باید تمام مقررات و مصوبات شورای سلامت اجرایی شود افزود:اقدام فوری شبکه بهداشت و کارکنان مرکز بهداشت اندیمشک در راستای پلمپ مغازه ای که موجب مسمومیت غذایی شهروندان شد قابل تقدیر است. بزرگی شیوع انواع بیماری توسط سگ های ولگرد را از دیگر موارد تهدید کننده سلامت شهروندان عنوان کرد و گفت: برای معدوم سازی… در ادامه بخوانید