ˈاتابک زراسوندˈ

خورنا: معاون راه روستایی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: 788.5کیلومتر پروژه احداث و بهسازی راه روستایی در این استان اجرا می شود. ˈاتابک زراسوندˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 600کیلومتر از این راه ها مربوط به سال های گذشته است که به دلیل تامین نشدن اعتبار روی زمین مانده بود و 188.5 کیلومتر دیگر هم در چند روز اخیر ابلاغ شده و مربوط به مناطق شمالی خوزستان است که وضعیت مناسبی ندارند. وی یادآوری کرد: در سال های 90 و 91 وضعیت اعتباری و تخصیصی در بخش راه های روستایی خوزستان… در ادامه بخوانید