اخبار شادگان

خبرهای شهرستان شادگان و حومه

29
باقرگل فر-خورنا: نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندارشادگان : ازتشکیل اولین جلسه هیأت تطبیق مصوبات جلسات شوراهای اسلامی شهرستان با حضور نماینده قوه قضائیه و…
imagehandler
باقرگل فر-خورنا:نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندارشادگان درجلسه کمیته محلی تالاب  بین المللی شادگان که با حضور مولا معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان…