اخبار رامشیر

خبرهای شهرستان رامشیر و حومه

سینما
خورنا -سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامشیر گفت: در شهرهای فاقد سینما طرح ملی سینما روشن ، با همکاری اداره کل فرهنگ و…