گزارش تصویری

گزارشهای تصویری

میثاق حاجتی| خورنا: نقش پلیس در کاهش جرائم و حوادث رانندگی بسیار حائز اهمیت و بازدارنده است. حضور فیزیکی پلیس در خیابان ها باعث ایجاد نظم در عبور و مرور خوردرو ها همچنین کاهش تصادفات و…